logo

 • Home
 • 회원가입
 • 로그인
 • 사이트맵

알림소식

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print

 

영락노인전문요양원 11월 대기자 명단(여)
                                           게시일  2017-11-10
순번 어르신명 3/4인실 2인실 신청일
1 김정순A O O 12/6/11
2 임순남 O O 2013-01-05
3 차명숙 O O 13/4/8
4 전양순 O O 13/8/15
5 장화순 O O 13/8/15
6 서경술  O 13/8/27
7 한정수 O  13/11/24
8 이향규 O  14/1/15
9 김지순 O  14/4/11
10 이명하 O O 14/5/11
11 최정자 O O 14/7/2
12 최영자 O O 14/10/6
13 최분생 O O 14/10/12
14 전소남 O O 14/10/14
15 김송월 O O 14/10/23
16 박영애 O O 14/11/20
17 이명숙   14/12/9
18 신영자 O  14/12/18
19 여소자 O  14/12/30
20 조훈자  O 15/1/12
21 최기순 O  15/2/3
22 김정애 O  15/2/11
23 윤강진 O O 15/2/23
24 이수돌 O O 15/4/18
25 변광선 O  15/5/11
26 이창예 O  15/5/22
27 이열호 O O 15/6/15
28 권태숙  O 15/7/22
29 김분화 O  15/7/30
30 김순철 O  15/8/10
31 이계남 O O 15/8/29
32 허순효  O 15/11/3
33 서영례 O  15/11/10
34 황용실 O O 15/11/11
35 서정숙 O  15/11/27
36 정정용 O O 16/1/27
37 문인숙 O O 16/2/12
38 신희균  O 16/2/29
39 이보희 O  16/3/3
40 곽윤숙  O 16/3/11
41 이영순 O O 16/3/12
42 박재연 O O 16/4/1
43 오옥산 O O 16/4/26
44 안여료 O O 16/4/26
45 김기연 O  16/5/1
46 강순녀 O  16/5/8
47 유은숙 O O 16/5/8
48 정기련 O O 16/5/11
49 이재영 O O 16/5/14
50 김복례 O O 16/6/1
51 최진연 O O 16/7/25
52 권사채 O O 16/8/10
53 민흥순 O O 16/8/17
54 최숙자 O O 16/8/22
55 장규옥 O O 16/8/27
56 김갑희 O O 16/9/19
57 신잠분 O  16/9/28
58 천태화 O O 16/10/1
59 조경순 O O 16/10/1
60 이수자 O O 16/10/8
61 김경순 O O 16/10/11
62 김옥희 O O 16/10/23
63 정남이 O  16/11/3
64 박기연 O O 16/11/8
65 한기옥 O O 16/11/11
66 이정헌 O O 16/11/11
67 조점분 O O 16/11/14
68 최복순 O O 16/11/15
69 송규분 O O 16/11/21
70 이인옥 O O 16/11/24
71 김춘경 O O 16/11/25
72 한영희 O O 16/11/25
73 박종숙 O O 16/12/6
74 한유전 O  16/12/14
75 육양례 O  16/12/19
76 김혜숙 O O 16/12/22
77 박종수 O O 16/12/29
78 이명한  O 2017-1-3
79 유병순 O  17/1/4
80 김정순D O O 17/1/7
81 이옥희 O O 17/1/10
82 홍승임 O O 17/1/10
83 박원성 O  17/1/10
84 김순귀 O  17/1/11
85 이분남 O O 17/1/12
86 김분녀 O O 17/1/19
87 문상순 O O 17/1/19
88 최선여 O O 17/1/27
89 김후덕 O  17/1/30
90 이양례 O O 17/1/31
91 배윤옥 O O 17/2/1
92 박재순 O O 17/2/2
93 윤임희 O O 17/2/3
94 박우복순 O O 17/2/3
95 이승희 O  17/2/4
96 박정모 O  17/2/4
97 이정순 O  17/2/9
98 조인영 O O 17/2/10
99 양은석 O O 17/2/10
100 박정숙  O 17/2/11
101 강임손 O  17/2/17
102 유순권 O  17/2/18
103 정옥화 O O 17/2/18
104 이분래  O 17/2/19
105 장운정 O  17/2/20
106 김승녀 O  17/2/20
107 황순애  O 17/2/20
108 고금례 O O 17/2/25
109 장금녀 O O 17/2/26
110 박영혜 O  17/2/27
111 조말봉 O O 17/2/27
112 김영온  O 17/2/28
113 장지송 O O 17/3/1
114 김경희 O O 17/3/2
115 최용성 O O 17/3/4
116 윤명순 O O 17/3/6
117 유선례 O  17/3/6
118 김순덕 O O 17/3/7
119 문영분 O O 17/3/8
120 김옥분 O O 17/3/10
121 김한선 O O 17/3/11
122 김옥자 O O 17/3/13
123 유희식 O O 17/3/15
124 김기춘  O 17/3/20
125 박경숙 O O 17/3/20
126 문금례 O O 17/3/21
127 이영자 O O 17/3/21
128 유옥주 O O 17/3/22
129 백덕기 O O 17/3/23
130 윤효순 O  17/3/24
131 이옥례 O O 17/3/27
132 윤조자 O O 17/3/27
133 오영하 O O 17/3/27
134 서필연 O O 17/3/28
135 양기순 O O 17/4/1
136 문쌍심 O  17/4/3
137 고정숙 O O 17/4/4
138 박순득 O O 17/4/4
139 조귀남 O O 17/4/5
140 양연순 O  17/4/8
141 백임기 O O 17/4/13
142 윤애자 O O 17/4/13
143 한장손 O O 17/4/17
144 최영숙 O  17/4/21
145 송기숙 O  17/4/21
146 김옥중 O  17/4/22
147 반영교 O  17/4/25
148 김혜영 O O 17/4/26
149 김말순 O O 17/5/3
150 손남례 O O 17/5/10
151 유영복 O O 17/5/12
152 이옥자 O O 17/5/14
153 박정현 O O 17/5/15
154 정공자 O O 17/5/16
155 김선희  O 17/5/16
156 김진임 O O 17/5/16
157 박인순 O  17/5/16
158 심영옥 O O 17/5/17
159 김귀분 O O 17/5/19
160 강점순  O 17/5/22
161 김은수 O O 17/5/22
162 김복순  O 17/5/22
163 박인순 O O 17/5/22
164 신준호 O O 17/5/25
165 고영애 O O 17/5/28
166 이옥준 O  17/5/29
167 한순희 O O 17/5/29
168 함태용 O  17/5/29
169 박준교  O 17/5/31
170 최양자 O  17/6/2
171 엄염세 O O 17/6/6
172 이병례 O O 17/6/8
173 박정아 O O 17/6/8
174 신동월 O O 17/6/11
175 이금순 O O 17/6/13
176 장금녀 O O 17/6/13
177 민준식 O  17/6/15
178 백희숙   17/6/15
179 이삼례 O O 17/6/19
180 이간란 O O 17/6/20
181 최홍연 O  17/6/20
182 홍재희 O  17/6/21
183 이경이 O O 17/6/21
184 권병란 O O 17/6/21
185 양명희 O  17/6/21
186 강춘기 O O 17/6/22
187 노순기 O O 17/6/23
188 유병순 O O 17/6/24
189 하귀례 O  17/6/25
190 김동의 O  17/6/26
191 이종란 O O 17/6/27
192 김정숙 O O 17/6/27
193 김옥녀 O  17/6/29
194 정종숙 O O 17/6/30
195 사공능 O O 17/7/5
196 김금순 O  17/7/5
197 김숙녀 O O 17/7/8
198 김복순 O O 17/7/9
199 박봉수 O O 17/7/12
200 임정희 O O 17/7/13
201 마춘자 O O  17/7/21
202 이진복 O O 17/7/24
203 유영희 O O 17/8/5
204 성구봉 O O 17/8/7
205 강성복 O  17/8/8
206 이중분 O O 17/8/9
207 송순우  O 17/8/9
208 강귀옥 O O 17/8/10
209 위연순 O  17/8/12
210 강정자 O O 17/8/14
211 김해순 O O 17/8/16
212 이숙자 O O 17/8/21
213 전양심 O  17/8/25
214 정인숙 O O 17/8/25
215 박윤정 O O 17/8/31
216 조인원 O O 17/9/1
217 조용철 O O 17/9/1
218 정채옥 O  17/9/3
219 노간난  O 17/9/4
220 최은주 O  17/9/5
221 나선정 O  17/9/8
222 윤문옥 O O 17/9/11
223 문인애 O O 17/9/11
224 유은숙 O O 17/9/11
225       이창우 O           17/9/19
226 김남순 O O 17/9/21
227 하순금 O O 17/9/27
228 김춘순 O O 17/9/28
229 박윤태  O 17/9/30
230 김희태  O 17/10/5
231 여무선 O O 17/10/9
232 김영례 O O 17/10/11
233 고영애 O O 17/10/18
234 송락순 O O 17/10/15
235 윤군자 O O 17/10/16
236 박영숙 O  17/10/17
237 이남이 O  17/10/21
238 권용란 O  17/10/21
239 신경자 O O 17/10/23
240 채정임 O O 17/10/30
241 김현순 O O 17/10/23
242 정일순 O O 17/10/30
243 김달분 O O 17/11/2
244 채정임 O O 17/10/30
245 정일순 O O 17/10/30
246 김영순 O O 2017-11-/04
247 전원순  O 17/11/8

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 3분기 어르신 운영간담회 안내 총무과장 2017.09.01 94
공지 6월) 장기 입소 대기자 . 계속 대기여부 확인기간 안내 총무과장 2017.06.02 207
공지 요양보호사 이력서 상시접수 file 총무과장 2017.04.29 142
공지 2017년 영락노인전문요양원 예산 및 2016년 후원금품 수입 및 사용보고 영락노인전문요양원 2017.01.16 182
공지 2017년 이용료 안내 file 총무과장 2016.12.23 316
공지 2016년 기부금 영수증 발급안내 총무과장 2016.12.23 130
공지 2016. 10. 29. 제5회 '나누美' 일일찻집 & 미니바자회 7 영락노인전문요양원 2016.10.05 312
공지 [미디어 하남]'장기요양기관평가 3회 연속 최우수기관(A등급)으로 선정' 보도자료 영락노인전문요양원 2016.04.27 354
공지 2016년 이용료안내 file 관리자 2015.12.19 585
공지 이마트 영수증 기부적립안내 file 관리자 2015.07.22 381
공지 나누美 너른마당 이용안내 file 관리자 2015.06.19 392
공지 [영락노인전문요양원]노인학대 예방 및 신고방법 관리자 2015.04.09 586
196 영락노인전문요양원 2017년 11월 첫째주 대기자 명단(남) 영락노인전문요양원 2017.11.10 20
» 영락노인전문요양원 2017년 11월 첫째주 대기자 명단(여) 영락노인전문요양원 2017.11.10 23
194 채용 영락노인전문요양원 요양보호사 채용공고 file 영락노인전문요양원 2017.10.27 39
193 2017년 제6회 나누미 바자회 안내 file 총무과장 2017.10.07 63
192 2017년 3분기 운영위원회 개최안내 총무과장 2017.10.04 26
191 채용완료)영락노인전문요양원 요양보호사 채용공고 총무과장 2017.09.05 91
190 채용완료)영락노인전문요양원 조리원 채용공고 file 총무과장 2017.08.17 49
189 [토요영락시네마]돌아오지 않는 해병 file 영락노인전문요양원 2017.08.17 24
188 채용완료)영락노인전문요양원 요양보호사 채용공고 file 총무과장 2017.08.11 51
187 채용완료 채용완료)영락노인전문요양원 요양보호사 채용공고 총무과장 2017.06.30 94
186 [토요영락시네마] 태극기 휘날리며 영락노인전문요양원 2017.06.21 51
185 2017년 2분기 어르신 운영간담회 개최 총무과장 2017.06.07 49
184 2017년 2분기 운영위원회 개최 총무과장 2017.06.07 49
183 채용완료)영락노인전문요양원 조리원 채용공고 file 총무과장 2017.06.02 105
182 어버이 날 행사 안내 file 총무과장 2017.04.29 68
181 2017년 상반기 가족 간담회 안내 총무과장 2017.04.21 76
180 영락노인전문요양원 4월 대기자명단 (남) 영락노인전문요양원 2017.04.04 133
목록
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next ›
/ 10

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5