logo

 • Home
 • 회원가입
 • 로그인
 • 사이트맵

알림소식

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
영락노인전문요양원 10월 대기자 명단(여)
                                           게시일  2018-10-04
순번 어르신명 3/4인실 2인실 신청일
1 전양순 O O 13/8/15
2 이명하 O O 14/5/11
3 최정자 O O 14/7/2
4 최분생 O O 14/10/12
5 전소남 O O 14/10/14
6 박영애 O O 14/11/20
7 이명숙   14/12/9
8 신영자 O  14/12/18
9 여소자 O  14/12/30
10 조훈자  O 15/1/12
11 김정애 O  15/2/11
12 윤강진 O O 15/2/23
13 이열호 O O 15/6/15
14 김순철   15/8/10
15 황용실 O O 15/11/11
16 서정숙 O  15/11/27
17 정정용 O O 2016-1-27
18 신희균  O 16/2/29
19 이보희 O  16/3/3
20 오옥산 O O 16/4/26
21 안여료 O O 16/4/26
22 강순녀 O  16/5/8
23 이재영 O O 16/5/14
24 최진연 O O 16/7/25
25 민흥순 O O 16/8/17
26 최숙자 O O 16/8/22
27 김갑희 O O 16/9/19
28 신잠분 O  16/9/28
29 천태화 O O 16/10/1
30 김옥희 O O 16/10/23
31 박기연 O O 16/11/8
32 한기옥 O O 16/11/11
33 이정헌 O O 16/11/11
34 송규분 O O 16/11/21
35 이인옥 O O 16/11/24
36 한영희 O O 16/11/25
37 김혜숙 O O 16/12/22
38 이명한  O 2017-1-3
39 유병순 O  17/1/4
40 홍승임 O O 17/1/10
41 문상순 O O 17/1/19
42 이양례 O O 17/1/31
43 이정순 O  17/2/9
44 강임손 O  17/2/17
45 유순권 O  17/2/18
46 박영혜 O  17/2/27
47 김영온  O 17/2/28
48 김옥자 O O 17/3/13
49 오영하 O O 17/3/27
50 박순득 O O 17/4/4
51 반영교 O  17/4/25
52 김혜영 O O 17/4/26
53 김말순 O O 17/5/3
54 손남례 O O 17/5/10
55 유영복 O O 17/5/12
56 김진임 O O 17/5/16
57 김귀분 O O 17/5/19
58 김은수 O O 17/5/22
59 박인순 O O 17/5/22
60 고영애 O O 17/5/28
61 박준교  O 17/5/31
62 최양자 O  17/6/2
63 엄염세 O O 17/6/6
64 신동월 O O 17/6/11
65 이금순 O O 17/6/13
66 민준식 O  17/6/15
67 홍재희 O  17/6/21
68 이경이 O O 17/6/21
69 노순기 O  17/6/23
70 유병순 O O 17/6/24
71 하귀례 O  17/6/25
72 김동의 O  17/6/26
73 김옥녀 O  17/6/29
74 정종숙 O O 17/6/30
75 사공능 O O 17/7/5
76 박봉수 O O 17/7/12
77 이진복 O O 17/7/24
78 유영희 O O 17/8/5
79 성구봉 O O 17/8/7
80 강성복 O  17/8/8
81 이중분 O O 17/8/9
82 위연순 O  17/8/12
83 강정자 O O 17/8/14
84 김해순 O O 17/8/16
85 박윤정 O O 17/8/31
86 조인원 O O 17/9/1
87 노간난  O 17/9/4
88 최은주 O  17/9/5
89 나선정 O  17/9/8
90 문인애 O O 17/9/11
91 박윤태  O 17/9/30
92 김영례 O O 17/10/11
93 고영애 O O 17/10/18
94 송락순 O O 17/10/15
95 박영숙 O  17/10/17
96 이남이 O  17/10/21
97 권용란 O  17/10/21
98 신경자 O O 17/10/23
99 전원순  O 17/11/8
100 전은임 O O 17/11/13
101 김애자 O  17/11/19
102 방희정 O  17/11/24
103 김순옥 O  2017-11-26
104 권사채 O O 2017-12-04
105 조점분 O O 2017-12-05
106 김외태 O  2017-12-07
107 김원순 O  2017-12-09
108 손사옥 O  2017-12-09
109 안부자 O  2017-12-09
110 박순남 O O 2017-12-10
111 박순주  O 2017-12-11
112 홍경남 O O 2017-12-11
113 차봉순 O  2017-12-20
114 이순정 O  2017-12-27
115 안영애 O O 2018-1-13
116 석태수 O O 2018-01-15
117 허막래 O O 2018-01-24
118 박부희 O  2018-01-24
119 안남희 O  2018-01-26
120 윤정순 O O 2018-01-31
121 차선옥 O  2018-02-01
122 오창근  O 2018-02-06
123 김선태 O  2018-02-07
124 강영금 O O 2018-02-08
125 구상례 O O 2018-02-09
126 최순옥 O O 2018-02-21
127 문세분 O O 2018-02-21
128 최순희 O O 2018-02-21
129 권연순 O O 2018-02-22
130 홍기례 O O 2018-02-22
131 유영례 O  2018-02-26
132 이동희 O O 2018-02-27
133 박영자 O  2018-02-27
134 송정자 O  2018-03-05
135 유화순 O O 2018-03-07
136 김봉화 O O 2018-03-11
137 김기선 O  2018-03-11
138 김선희 O  2018-03-14
139 최인숙 O  2018-03-22
140 김영심 O  2018-03-24
141 권필순 O O 2018-03-25
142 김춘자 O  2018-03-28
143 강영자 O  2018-04-04
144 정기숙 O O 2018-04-10
145 김수순 O  2018-04-11
146 김준진 O O 2018-04-16
147 박필수 O O 2018-04-16
148 이예우 O  2018-04-16
149 정옥화 O  2018-04-20
150 이연수 O  2018-04-23
151 황혜자 O  2018-04-26
152 최봉학 O  2018-04-26
153 장용희 O  2018-04-26
154 구산회 O  2018-04-28
155 서태송 O O 2018-05-04
156 김경애 O O 2018-05-06
157 유창옥  O 2018-05-07
158 김화자 O  2018-05-11
159 장화순 O O 13/8/15
160 김옥녀 O  2018-05-17
161 심정자 O  2018.05.18
162 이분자 O O 2018.05.19
163 전옥분 O  2018.05.23
164 이명자 O O 2018.05.24
165 변성옥 O  2018.05.28
166 이영숙 O O 2018.05.30
167 이은순 O  2018.05.30
168 이정옥 O O 2018.06.01
169 한미남 O O 2018.06.02
170 고명숙 O O 2018.06.02
171 유복희 O O 2018.06.07
172 장순이 O  2018.06.08
173 김점동 O O 2018.06.11
174 조경례 O O 2018.06.11
175 김순이 O O 2018.06.13
176 배정심 O  2018.06.14
177 이남근 O O 2018.06.16
178 김해수 O  2018.06.18
179 기화순 O  2018.06.18
180 방완석 O  2018.06.19
181 이은순 O O 2018.06.21
182 유양금 O O 2018.06.21
183 하대희 O  2018.06.21
184 신명희 O O 2018.06.22
185 최공예 O  2018.06.23
186 이옥례 O O 2018.07.02
187 임수남 O O 2018.07.05
188 김남순 O O 2018.07.06
189 이춘자 O O 2018.07.07
190 김분화 O O 2018.07.07
191 최열규 O  2018.07.10
192 이은혜 O O 2018.07.11
193 김홍님 O  2018.07.12
194 최순자 O O 2018.07.14
195 유정순 O O 2018.07.16
196 민병숙 O  2018.07.18
197 황영자 O O 2018.07.19
198 김선자 O O 2018.07.23
199 이광희 O O 2018.07.24
200 한상순 O O 2018.07.24
201 유분임 O O 2018.07.28
202 김영례 O O 2018.07.28
203 김필내 O  2018.07.31
204 한선희 O O 2018.07.31
205 김한향 O  2018.08.02
206 이옥연 O O 2018.08.10
207 박숙자 O O 2018.08.11
208 이순례 O O 2018.08.11
209 강점남  O 2018.08.13
210 김영자 O O 2018.08.13
211 유사희 O  2018.08.13
212 이주현 O O 2018.08.17
213 정산옥 O O 2018.08.17
214 남숙자 O O 2018.08.18
215 김지순 O O 2018.08.18
216 이동주 O O 2018.08.20
217 성신자 O O 2018.08.22
218 박수미자  O 2018.08.25
219 배한애 O O 2018.08.28
220 유한부 O O 2018.08.28
221 유시순 O  2018.08.28
222 김운순 O O 2018.08.29
223 마영일  O 2018.08.30
224 박판주 O O 2018.09.03
225 양연순 O O 2018.09.03
226 심영숙 O  2018.09.03
227 이신자 O  2018.09.04
228 김의열 O O 2018.09.07
229 박옥임  O 2018.09.07
230 오정균 O  2018.09.11
231 이선옥 O  2018.09.11
232 백정억 O O 2018.09.13
233 손남순 O O 2018.09.17
234 김영애 O O 2018.09.21
235 오원환 O  2018.09.22
236 김순실 O  2018.09.22
237 김생귀 O O 2018.09.25
238 박수순 O  2018.09.27
239 이향규  O 2018.09.27
240 조경돈 O O 2018.10.02
241 이난재 O  2018.10.03
242 공원순 O O 2018.10.04

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2018년 9월 후원금품 접수내역 영락노인전문요양원 2018.10.08 18
공지 2018년 추석 감사 인사 file 영락노인전문요양원 2018.09.22 16
공지 2018년 독감예방접종 안내 file 영락노인전문요양원 2018.09.20 30
공지 [2018년 9월 15일 가족 큰 잔치 취소 안내] 영락노인전문요양원 2018.09.11 27
공지 [메르스 감염 예방을 위한 생활실 면회 안내] file 영락노인전문요양원 2018.09.10 20
공지 주말당직제 변경(8월부터 변경예정) 영락노인전문요양원 2018.07.16 84
공지 증축 및 준공감사예배에 와주신 모든분들에게 감사인사를 드립니다. file 영락노인전문요양원 2018.06.28 66
공지 2018 직원직무교육 영락노인전문요양원 2018.05.09 128
공지 어르신 인권보호지침 file 사무국장 2018.03.26 193
공지 영락노인전문요양원 SNS주소 안내 영락노인전문요양원 2018.02.12 108
공지 2018년 요양보호사 이력서 접수 4월중 근무자 file 영락노인전문요양원 2018.01.08 220
공지 2018년 이용료안내 영락노인전문요양원 2018.01.04 198
공지 요양보호사 이력서 상시접수 file 총무과장 2017.04.29 394
공지 [미디어 하남]'장기요양기관평가 3회 연속 최우수기관(A등급)으로 선정' 보도자료 영락노인전문요양원 2016.04.27 494
공지 [영락노인전문요양원]노인학대 예방 및 신고방법 관리자 2015.04.09 728
226 영락노인전문요양원 2018년 10월 1주차 대기자명단(남) 영락노인전문요양원 2018.10.04 34
» 영락노인전문요양원 2018년 10월 1주차 대기자명단(여) 영락노인전문요양원 2018.10.04 28
224 영락노인전문요양원 2018년 9월 넷째주 대기자명단(남) 영락노인전문요양원 2018.09.29 19
223 영락노인전문요양원 2018년 9월 넷째주 대기자명단(여) 영락노인전문요양원 2018.09.29 32
222 [2018년 제6회 가족 초청 “가족 큰 잔치” 일정 안내] 영락노인전문요양원 2018.08.20 57
221 [2018년 3분기 가족간담회 안내] 영락노인전문요양원 2018.08.02 73
220 [한 여름밤愛축제 죽DAY 일정 안내] 영락노인전문요양원 2018.08.02 68
219 2018.07.17 소방합동훈련 및 시설점검 영락노인전문요양원 2018.07.17 59
218 2018년 3분기 운영위원회 개최 사무국장 2018.07.16 43
217 이용료 상승에 대한 부담감 해소를 위한 1식4찬 유지 또는 1식 3찬 변경 설문조사 결과 안내 영락노인전문요양원 2018.06.26 56
216 <옥상증축 준공예배 및 준공식>에 초대합니다. file wizone 2018.06.05 80
215 채용 요양보호사 채용공고 영락노인전문요양원 2018.05.28 89
목록
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Next ›
/ 12

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5